Forsen

Förbud

Viktigt att veta och tänka på är att det är just ett naturreservat. Med detta följer också stränga regler för vad man får och inte får göra. Därför vill vi informera om vilka riktlinjer som finns här nedan. Man kan dock enkelt sammanfatta reglerna på följande sätt:

Det ska på intet sätt kunna märkas att någon varit där,
liksom inget djur- eller växtliv ska ha påverkats
av din närvaro på platsen
.

Respektera djuren
En får inte klättra i boträd eller medvetet rör sig inom 100 meter från
djurboningar (som gryt och lyor) och rovfågelbon. En bör heller inte leva om
alltför mycket, just för att djurlivet inte ska störas.

Respektera växtlivet
En ska lämna levande som döda växter orörda – det gäller blommor, träd och
buskar, gräs och frön, såväl som mossor och lavar. Inga avbrutna kvistar, grenar eller annan skada får göras, liksom man inte får plocka eller samla på något som
tillhör naturen inom detta område (förutom bär och matsvampar).

Respektera insekter och ryggradslösa djur
En får inte samla in dem på något vis, eller skada dem medvetet.

Inga motorfordon
Det är absolut förbjudet att köra moped, fyrhjuling, skoter, eller något annat
motordrivet fordon, inom området. En får heller inte ställa husvagnar i
området.

Elda bara på anvisade platser
Så länge inte torka råder är det okej att elda på anvisde platser där det finns
ordentliga eldstäder. Men se till att elden är helt släckt innan du går!

Husdjur har koppeltvång
Detta gäller alla husdjur inom hela reservatets område.

Tältande får max ske i två dagar
En får tälta i två dagar på samma plats, och ska vid tältning undvika att
påverka djurlivet.

Det får inte synas att du varit där
En får inte göra några inskriptioner eller inristningar någonstans, samt inte
sätta upp tavlor, affishcer eller plakat. Tar man med sig något in i området
ska man också ta med sig det ut.